Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Dom opieki Radom, mazowieckie.
Zakład Opiekuńczo
Leczniczy NFZ
Zakład Opiekuńczo
Leczniczy - Psychiatryczny
Zasady przyjęć pacjentów Leczenie i rehabilitacja Dom Seniora Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Zakład Opiekuńczo Leczniczy NFZ

Przebywają tu pacjenci, którzy zakończyli proces leczenia szpitalnego, a wymagają kontynuacji leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. 

Swoim podopiecznym Zakład oferuje profesjonalną, ciepłą i życzliwą opiekę, uczy samoobsługi oraz przygotowuje do powrotu do warunków domowych. Dążymy do tego aby pacjent w czasie pobytu odzyskał jak największą sprawność i niezależność oraz odczuł poprawę jakości swojego życia. 

Obok profesjonalnie przygotowanej kadry pielęgniarskiej i opieki lekarskiej, zapewniamy opiekę fizjoterapeutyczną, psychologiczną, terapeuty zajęciowego oraz pracownika socjalnego.

PENSJONARIUSZE W OCZEKIWANIU NA MIEJSCE NFZ MOGĄ PRZEBYWAĆ NA MIEJSCACH KOMERCYJNYCH.

 REFUNDACJA NFZ 

(pobyt współfinansowany przez NFZ; podst. odpłatność Pacjenta =70% świadczenia) dowód ubezpieczenia; komplet dokumentów zgodnych z wymogami NFZ, zawierający: 

- wniosek pacjenta o przyjęcie do ZOL;
- skierowanie do pobytu w ZOL;
- wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie; ocena świadczeniobiorcy wg skali opartej na skali Barthel; Lista aktualnie przyjmowanych leków; 

PACJENCI PRZEBYWAJACY NA MIEJSCACH FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ NIEPONOSZA KOSZTÓW LEKÓW ANI PAMPERSÓW !!!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

ZGODA I OŚWIADCZENIE PACJENTA
KOMPLET DOKUMENTÓW
ZASADY PRZYJĘCIA