Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Dom opieki Radom, mazowieckie.
Home / Aktualności / Zakład Opiekuńczo Leczniczy Radom, mazowieckie - REFUNDACJA NFZ

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Radom, mazowieckie - REFUNDACJA NFZ
data: 2013-04-21    autor: Tomasz Grzybowski

Przebywają tu pacjenci, którzy zakończyli proces leczenia szpitalnego, a wymagają kontynuacji leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Swoim podopiecznym nasz Zakład w Starym Goździe (Radom, woj. mazowieckie) oferuje profesjonalną, ciepłą i życzliwą opiekę, uczy samoobsługi oraz przygotowuje do powrotu do warunków domowych. Dążymy do tego aby pacjent w czasie pobytu odzyskał jak największą sprawność i niezależność oraz odczuł poprawę jakości swojego życia.

Obok profesjonalnie przygotowanej kadry pielęgniarskiej i opieki lekarskiej, zapewniamy opiekę fizjoterapeutyczną, psychologiczną, terapeuty zajęciowego oraz pracownika socjalnego.

 REFUNDACJA NFZ

(pobyt współfinansowany przez NFZ; podst. odpłatność Pacjenta =70% świadczenia) dowód ubezpieczenia; komplet dokumentów zgodnych z wymogami NFZ, zawierający:

- wniosek pacjenta o przyjęcie do ZOL;

- skierowanie do pobytu w ZOL;

- wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie; ocena świadczeniobiorcy wg skali opartej na skali Barthel; Lista aktualnie przyjmowanych leków;

WAŻNE !

DO ZAKŁADU NIE PRZYJMUJE SIĘ PACJENTÓW, JEŻELI PODSTAWOWYM WSKAZANIEM JEST CHOROBA NOWOTWOROWA LUB UZALEŻNIENIE W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU .

Zakład opiekuńczo leczniczy mazowieckie, Radom, Stary Gózd.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZGODA I OŚWIADCZENIE PACJENTA
KOMPLET DOKUMENTÓW
ZASADY PRZYJĘCIA